19 nov. 2009

Landet mellan åsarna

Sjöbo kommun sträcker sig från Romeleåsens topp till Linderödsåsens sluttningar. Däremellan ligger Vombsänkan med sjöar, stora ängar, skog på forna sandslätter och i öster ett böljande jordbrukslandskap. Naturen är oerhört varierad, och den som letar hittar stor artrikedom inom kommunens gränser. Sjöbo har vattendrag i nationell toppklass, fina betesmarker och de vackra strövområdena Snogeholm och Heinge. Fågellivet är känt och lockar många danska besökare.

I Sjöbo är även kulturlandskapen levande. Kulturens Östarp, Hörjelgården och hembygdsgårdarna visar hur jordbruket har format landskapet. Vid Övedskloster hittar du inte bara ett av Sveriges vackraste rokokoslott, men även ett förnämligt slottslandskap med park och kilometerlånga alléer. Fortfarande ger lantbruket runt om i kommunen plats åt naturen.

Bloggen här tar dig runt till stort och smått på de 500 kvadratkilometer land och 9 kvadratkilometer sjö som utgör Sjöbo kommun.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar