18 nov. 2009

Länsstyrelsen - naturområden i Sjöbo kommun

Länsstyrelsen i Skåne är den myndighet som har koll på Skånes natur och kulturmiljöer. På länsstyrelsens hemsida finns bl.a. kartor och planeringsunderlag. Det finns även generella beskrivningar av de vigtigaste områden i varje kommun i Skåne. Från Sjöbo har de valt följande platser:

Humlarödshus Fälad - högst upp på Romeleåsen
Klingavälsådalen - fågelliv och slingrande vattedrag
Ramnakulla - vida vyer från Romeleåsen
Sövdesjön och Frihult
Sövdeborg och skogen öster om Sövdesjön
Snogeholm - länk til strövområdets egen hemsida
Hörjel - länk till Hörjelgårdens egen hemsida
Lövestads Åsar - bokskog och betad backlandskap
Djurrödsbäckens dalgång med Heinge Strövområde
Övedskloster - slotsmiljö med stora naturvärden
Fyledalen - örnarnas och hjortarnas dal