25 nov. 2009

Flod

Tolon'ga brukar jag och barnen säga när vi kör förbi Tolånga, och då låter det som ett ställe i Afrika. Ån blir den stora grågröna grumliga Tolongafloden där feberträden växer...

Sommartid är det inte så mycket till flod, men nu när det har regnat sväller ån upp till mer exotisk storlek.

Nerströms byter Tolångaån namn till både Åsumån och Björkaån innan den rinner ut i Vombsjön. Längre uppe heter den Vollsjöån (den som piratens bokhandlare slutade bada i).

Biflöden är Sillarödsbäcken, Djurrödsbäcken och flera andra. Alltihopa är en del av Kävlingeåns vattensystem, så vattnet rinner så småningom ut i Öresund, som nästan allt annat vatten i Sjöbo kommun. Endast i Fyledalen och ett litet hörn uppe på Linderödsåsen finns bäckar som bär mot Östersjön - trots att det är närmre.

Detta med namn på vatten är knepigt. Ingen har kunnat tala om för mig var Tolångaån slutar och Åsumån börjar, och de lite mindre vattendrag har inte alltid några namn - inga som är i bruk i alla fall. Man verkar inte ha brytt sig så mycket. Orterna var det viktiga, sedan fik vattnet namn efter de ställen det rann förbi.

Hur som helst är vattensystemen en ådra av natur genom landskapet. Tolångaån slingrar sig fram över en stenig botten, och i dalgången finns många kilometer sammanhängande äng och betesmark. Jag har bara gått långs ån i korta sträckor. Det är mycket taggtråd att ta sig över, men jag har en dröm om att gå ut med hela systemet ovan om Björka. Sedan får man paddla från Björka til havet. Då har man sett vart vattnet tar vägen.

20 nov. 2009

Jättetall

Stora Rödde är inte mer än några hus vid foten av Romeleåsen. På backarna runt om växer mest tall. De flesta av träden är inte så gamla, men precis vid byn finns det ett träd som måste ha varit stort redan innan resten av skogen planterades. Bredkronig med grenar som jätteormar och en stam som gör den till Skånes tjockaste tall.

På stammen sitter en rostig skyllt, som talar om att trädet är fridlyst, men alla verkar ha glömt kämpen. Man får leta upp den själv, och kronan håller på att skuggas av yngre träd.
Lite vård hade varit bra.

Vill du hitta tallen så sök på "Stora Rödde" på eniros kartor och leta i skogsbrynet öster om husen vid trevägskorset

19 nov. 2009

Hitta ut!

Bloggen här ger dig hjälp att hitta några av Sjöbos stora och små naturpärlor. Först ut är fyra sevärdheter som omtalades i Sjöbomagasinet 2/2010. Listan kommer snabbt att utökas. Det finns ju mycket mer att välja på! Har du egna platser du tycker vi borde uppmärksamma är du välkommen att höra av dig.

Landet mellan åsarna

Sjöbo kommun sträcker sig från Romeleåsens topp till Linderödsåsens sluttningar. Däremellan ligger Vombsänkan med sjöar, stora ängar, skog på forna sandslätter och i öster ett böljande jordbrukslandskap. Naturen är oerhört varierad, och den som letar hittar stor artrikedom inom kommunens gränser. Sjöbo har vattendrag i nationell toppklass, fina betesmarker och de vackra strövområdena Snogeholm och Heinge. Fågellivet är känt och lockar många danska besökare.

I Sjöbo är även kulturlandskapen levande. Kulturens Östarp, Hörjelgården och hembygdsgårdarna visar hur jordbruket har format landskapet. Vid Övedskloster hittar du inte bara ett av Sveriges vackraste rokokoslott, men även ett förnämligt slottslandskap med park och kilometerlånga alléer. Fortfarande ger lantbruket runt om i kommunen plats åt naturen.

Bloggen här tar dig runt till stort och smått på de 500 kvadratkilometer land och 9 kvadratkilometer sjö som utgör Sjöbo kommun.

18 nov. 2009

Länsstyrelsen - naturområden i Sjöbo kommun

Länsstyrelsen i Skåne är den myndighet som har koll på Skånes natur och kulturmiljöer. På länsstyrelsens hemsida finns bl.a. kartor och planeringsunderlag. Det finns även generella beskrivningar av de vigtigaste områden i varje kommun i Skåne. Från Sjöbo har de valt följande platser:

Humlarödshus Fälad - högst upp på Romeleåsen
Klingavälsådalen - fågelliv och slingrande vattedrag
Ramnakulla - vida vyer från Romeleåsen
Sövdesjön och Frihult
Sövdeborg och skogen öster om Sövdesjön
Snogeholm - länk til strövområdets egen hemsida
Hörjel - länk till Hörjelgårdens egen hemsida
Lövestads Åsar - bokskog och betad backlandskap
Djurrödsbäckens dalgång med Heinge Strövområde
Övedskloster - slotsmiljö med stora naturvärden
Fyledalen - örnarnas och hjortarnas dal