19 juli 2010

Jätteeken vid Övedskloster
Övedskloster är en av Sveriges finaste rokokobyggnader, och även det historiska landskapet kring slottet är mycket besöksvärt. Den kulturhistorisk intresserade kan beundra byggnader, park och kulturlandskap. Läs mer på Övedsklosters hemsida. Den som är intresserad av djur och växter kan hitta ett flertal ovanliga arter inom slottets ägor. Mycket beror det på att det finns gott om månghundraåriga träd.

Ett av dessa träd är den tjockaste eken som är känd i Sjöbo kommun. Den har en omkrets på runt 6,50 meter i brösthöjd. Du hittar trädet 500 meter väster om slottet, 100 meter från bredden av Vombsjön.
Om du utgår från parkeringen norr om Övedskloster går du först in på gården, sedan tar du trädgårdsstigen öster om slottet. Trädgården är öppen för publik mellan 9.00 och 16.00 alla dagar. Söder om huvudbyggnaden följer du stigen utmed en ståtlig häck, och svänger sedan höger på en stig som i början kantas av lindträd, sedan av bok och ask. Efter 45o meter svänger du vänster på en markväg, som går mot Vombsjön och strandskogen där. Gå 100 meter med öppen betesmark på båda sidorna. Då har du jätteeken strax till vänster om markvägen. Den ser inte så stor ut på håll, men gå nära stammen, då upptäcker du vilken jätte det är.


Övedsklostereken är dock långt ifrån Skånes tjockaste ek. Det är istället Kungseken vid Bosjökloster, med en omkrets på mer än 9 meter. Då är den också en ihålig åldring, medan eken vid Övedskloster är frisk och ännu har många års tillväxt framför sig.

I skogsbrynet runt betesmarken du just har passerat finns många andra imponerande träd, både ek, bok, ask och även tre mycket stora tallar. Ekarna kallas "polska ekarna" och lär vara planterade på 1680-talet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar