20 nov. 2009

Jättetall

Stora Rödde är inte mer än några hus vid foten av Romeleåsen. På backarna runt om växer mest tall. De flesta av träden är inte så gamla, men precis vid byn finns det ett träd som måste ha varit stort redan innan resten av skogen planterades. Bredkronig med grenar som jätteormar och en stam som gör den till Skånes tjockaste tall.

På stammen sitter en rostig skyllt, som talar om att trädet är fridlyst, men alla verkar ha glömt kämpen. Man får leta upp den själv, och kronan håller på att skuggas av yngre träd.
Lite vård hade varit bra.

Vill du hitta tallen så sök på "Stora Rödde" på eniros kartor och leta i skogsbrynet öster om husen vid trevägskorset

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar