1 dec. 2009

UT på skoltid!

Kroppen mår bra av att röra sig, det är självklart. Egentligen är det lika självklart att hjärnan är en del av kroppen. Dens största uppgift är att ta hand om alla sinnesintryck - och koppla ihop dem till erfarenheter.

Därför lär vi oss bäst genom att också använda kroppen, händerna och alla sinnen. Det är väl dokumenterat, men av någon konstig anledning tror vi fortfarande, att barn lär sig mer ju mer de sitter på skolbänken.

Förr i världen behövdes ingen utepedagogik, barnen var ute ändå, och vad de behövde var att komma till ett klassrum för att lära sig läsa och räkna. Det behöver de fortfarande, men i dag behöver barnen också komma ut på skoltid.

Idrott är en av vägarna, men timmarna är få och det finns så mycket mer att syssla med ute än renodlad idrott. Man måste ut för att lära om naturen - om jord och vatten, växter och djur och hur det hela fungerar ihop. Man måste också ut för att få grundläggande praktiska erfarenheter. Dessutom kan man lära sig allt möjligt annat på utepass, även engelska eller matte. Kunskapen kanske till och med fastnar bättre och når elever som har svårt att koncentrera sig i klassrummet. Att åka ut är inte spilltid, tvärtom - det är aktivt lärande.

En medveten utepedagogik kan ändra sociala mönster i klassen. Det finns många möjligheter till roliga samarbeten, där man måste lita på varandra.

I Sjöbo har vi alla möjligheter för att använda naturen i skolorna. Det finns många platser att åka till och alla skolor har natur inom räckhåll i närmiljön. Låt oss bli bättre på att använda den.

Projektet UT i Sjöbo är på väg runt på kommunens egna skolor för att se hur det ser ut i dag och vad vi kan bygga vidare på. Sedan finns massor av erfarenhet att dra in. Det finns engagerade utomhuspedagoger runt om i Skåne och Sverige, det finns nätverk av naturskolor och det finns kommuner som redan jobbar aktivt med fortbildning av lärare.

Nynäshams naturskola har gjort en liten introduktionsfilm om utepedagogik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar