12 maj 2010

Fler backsippor

Min dotter säger att jag har fått backsipps-mani, och kanske det är så. Men det är helt enkelt omöjligt att inte bli förförd av den här osannolika blomman.

Vill du se den själv kan du köra från Sjöbo mot Övedskloster genom skogen. Där skogen tar slut finns en fälad söder om vägen, där det växer runt 1000 backsippor. Länk till karta.

En annan möjlighet är att följa Skåneleden där den passerer Heinge Strövområde. Precis vid vindskyddet är en liten enefälad där det växer 3-400 prunkande backsippor. Länk till karta.

En bra plats precis utanför kommungränsen är Veberöds ljung. Ta väg 11 från Sjöbo och sväng in mot Veberöd vid Klingavälsån. Efter 500 meter finns en parkering på vänster sida med ingång till en liten hed där det fläckvis är så här tät med backsippor:

Prova allra helst att leta upp din egen backsippslokal i kommunen! Börja med att söka efter rätt miljö. Hittar du torra, grusiga naturbetesmarker är chansen stor att du även hittar backsippor. Hör av dig i så fall.

Uppdatering: En backe några kilometer väster om Fränninge visar sig rymma kommunens troligtvis största bestånd med flera tusen plantor. Platsen är svårtillgänglig.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar