9 maj 2010

Backsippan - hur vanlig är den i Sjöbo?


Här om dagen hade Ystads Allehanda en artikel med rubriken "Backsippan hotad i Sjöbo". Backsippan har utan tvivel minskat i antal de senaste decennierna, och ännu mer sett över en längre period. Fullt så illa som artikeln beskriver är läget dock inte.

Bakgrunden för artikeln är att botaniska föreningen i år genomför en rikstäckande kartläggning av backsippan. Den har nämligen minskat i hela landet, och för att kunde följa utvecklingen är det viktigt att ha koll på läget.

Backsippan trivs på torr, näringsfattig betesmark, helst på sluttningar som är naturligt väldränerade. Hotet mot backsippan - och många andra blommor - är tvådelad: för lite bete och för mycket näring. Då tar gräs och maskrosor över och kväver den finare flora. Betande kor är bäst, hästar duger medan får är rena floraförstörarna. De äter upp både backsippor, gullvivor och orkidéer.

Istidens grusåsar kring Sjöbo är bra platser för backsippan, och ännu finns det livskraftiga bestånd åt minstone i kommunens nordöstra del, norr om Lövestad. Jag har sett platser med runt 100, 200 och 300 plantor de senaste dagarna. Mycket glädjande!

(Uppdatering
: Ännu bättre lokaler finns norr om Tolånga, där över fem hundra backsippor växer på en grusås, och på fäladen öster om Torps by mellan Sjöbo och Övedskloster. Där har det räknats runt 1000 exemplar.)

På några av platserna kan man dock se hur backsippan trängs undan. Konstgödsel från omgivande marker sprids in på naturbetesarealen och betestrycket är för lågt på några ställen.
Utan miljöstöden till betesmark hade backsippan och andra betesberoende arter kanske redan varit borta. Men stöden är ett grovmaskigt redskap. Gäller det mindre areal tycker jordbrukaren inte alltid att det är lönt att söka, eller att det är lönt att sätta stängsel. Det hade varit bra om man kunde göra en riktad vård på just de platserna där vi vet att spännande plantor växer.

Om du vill leta backsippor själv skall du ut och gå på grusbackar med låg vegetation. Är det mörkgrönt gräs och maskrosor hittar du med garanti inga backsippor. Allemansrätten ger dig lov att gå i hagmark om du inte skadar stängsel eller stör djuren. Vill du in där ingen brukar gå är det ändå bra att fråga markägaren först, han kan ju undra vad du letar efter.
Om du hittar backsippor - eller redan känner till en lokal i kommunen - får du gärna skicka ett mail.

På den här grusåsen norr om Lövestad blommar runt 300 exemplar just nu. Bitvis håller gräset dock på att ta över. Det gäller även på bilden under av en backsippa på Hallsberg vid Heinge.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar