30 apr. 2010

En riktig snyltareVäxterna är denna världens verkliga producenter. De tar upp näringsämnen och vatten ur jorden och co2 från luften, och med hjälp av solenergi byggs en uppsjö av olika organiska ämnen.
Utan plantornas soldrivna fabriker skulle vi inte ha någon mat, ingen olja eller kol, och inte något syre att andas, för syret är inget annat än en restprodukt från processen. Det skulle såklart inte heller finnas några djur. Fotosyntesen, som det ju heter, är kort sagt genidraget bakom jordens myllrande liv.

Trots det finns det växter som har övergett fotosyntesen. De har slutat att ha vettiga blad och de har slutat att producera det gröna klorofyllet som fångar solenergin. I stället har de blivit bleka parasiter på andra växter. Just nu kan man stöta på en av dem i skogen. Den heter vätteros, och det syftar nog till att den i stort sett lever under jorden och bara dyker upp för att blomma. Vätterosen snyltar på rötterna av hassel, al eller ask. Den ser verkligen udda ut - rosa, köttaktigt naken, eller rent av pornografisk... ja, vi kanske inte skall glömma att blommor i grunden är reklamförsedda könsorgan.

Vätterosen pollineras av humlor. Efter blomningen bildas frökapslar, som plötsligt öppnar sig och slungar ut fröna. På fröet sitter ett litet matpaket som myror tycker om, så de bär iväg med maten, äter upp den och dumpar fröet någon annanstans. Vätterosen behöver alltså hjälp av både ett värdsträd, av humlor och av myror. Ändå finns den.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar